Sign my
GuestBook

SHM 26

Bovenbouw - Het dak

 

Er is altijd wel wat, dat je in geen enkele handeiding vind. Ik wilde het dak afneembaar houden. Om twee redenen

  • het dak moet van de buitenkant gesoldeerd worden. Dat is al lastig om netjes te doen. Maar het wordt bemoeilijkt door de oversteek die (voor/achter en links/rechts) gelijk over de dakhelften verdeeld moet worden
  • Ik wil in een later stadium nog kunnen beslissen om het interieur alsnog na te maken en dan moet ik weer in het machinistenhuis kunnen.

Zoals bij een aantal andere delen heeft het dak geëtste randen die in het echt niet voorkomen. Dus de eerste klus was de randen glad vijlen. Soms twijfel ik wel eens aan mijn gezonde verstand. Er is zoveel moeite gaan zitten in het aanbrengen van deze details, om te beginnen de reden waarom ze geëtst zijn!

 

Nu het dak niet aan het machinistenhuis gesoldeerd wordt, zal het zijn vorm niet houden. Ik moest dus twee daksteunen maken die ook meteen dienen om het dak exact op zijn plaats te houden.

Ik tekende de kromming van de achterzijde af op een 0,8 mm dikke messing plaat en zaagde die uit en vijlde die in vorm
Eenmaal van de juiste vorm en afmeting soldeerde ik dit stuk op de messing plaat waar het uitgezaagd was...

...en zaagde en vijlde een tweede passend

Ik gebruik vaak Blu-tack (gekocht tijdens een vakantie in de UK) om dingen op zijn plaats te zetten voor het solderen. Ik kan de stukken dan nog makkelijk aanpassen. Met enige zorg werkt het nauwkeuriger dan al dat gedoe met de meer gebruikelijke klemmen. Blu-tack heeft het nadeel dat het gevoelig is voor hitte, hou het daarom uit de buurt van het werk van de soldeerbout.

 

LET OP: Wikipedia stelt:

Het materiaal heeft een vlampunt van 93 °C, waarop het kooldioxide, koolmonoxide, water damp, stikstofoxides en giftige dampen afgeeft.

Het niet per sé gevaarlijk, maar pas het toe met voorzichtigheid

  Merk op dat ik diverse lijnen afgetekend heb, aan de voorrand en achterrand om de buitenmaat voor de daksteunen te markeren. De binnenste lijn aan de voorste rand was een misrekening, één lijn aan elke rand volstaat. Er is ook een middenlijn.

De opstelling van de vorige foto is zo gekozen dat de Blu-tack de stukken bij elkaar houdt tot er in het midden een soldeerpuntje is gezet met een snelle tik van de soldeerbout. Niet te lang aantikken en de Blu-tack zal niets overkomen.

Merk op dat de daksteum ook een middenlijn heeft die nauwkeurig is bepaald met de schuifmaat. De middenlijnen van dak en steun worden nauwkeurig op elkaar geplaatst.

De centrale soldeerpunt zit op zijn plaats
Controleer of de steun exact samenvalt met de dakrandlijn. Ik heb na de foto nog een paar aanpassingen gedaan. In de rechterbovenhoek kwamde lijn tevoorschijn, dus ik heb  de steun een pietsie naar voren geduwd.
Daarna werd een stukje Blu-tack verwijderd. Die zijde wordt voorzichtig tegen het dak gedrukt, het dak krijgt nu zijn definitieve vorm, en aan een puntje vast gesoldeerd. Dit wordt herhaald bij de tweede Blu-tack. Tot slot wordt de hele rand gesoldeerd in twee halen vanuit het midden, waarbij de tijd gegeven wordt om de warmte van de eerste haalte te laten verdwijnen vóór de tweede plaats vindt.
Het hele proces wordt herhaald voor de tweede daksteun. Pas het dak op het huis na elke afzonderlijke stap, te beginnen als hij nog in de Blu-tack zit. Pas aan waar nodig opdat een strakke passing ontstaat. Bij nauwkeurig werken kan die passing perfect zijn.

Klaar!

Het dak past er strak in zonder speling maar komt er gemakkelijk met wat voorzichtige aandrang uit.

 
Van hier ging ik verder met het detailleren van het dak.