Sign my
GuestBook

NS 7000 class

Handleiding

De handleiding, ook die van de nieuwere kit, is duidelijk gedateerd. Hoewel er enige vorm van bouwbeschrijving bij zit, welgeteld twee A4-tjes, al het grootste deel van inzicht van het stel opengewerkte tekeningen moeten komen. In het bijzonder voor een beginnerskit had de handleiding uitgebreider mogen zijn. Maar het is wat het is. Wellicht dat mijn website er toe bijdraagt de schaarse informatie uit de handleiding aan te vullen.