Sign my
GuestBook

NS3300

DJH's instruction manual

The kit of the 3300 is pretty old. The kit does not reveal a date but the printing is from well before the computer age with typewriter letters and hand written texts in the drawings. To the best of my knowledge this kit has been out of production for well over twenty years now.

The instruction manual of DJH hardly deserves that name, it is clearly a simply leaflet of the early days of kit building where manufacturers could get away with little more than "Goodbye and we wish you lots of success in building this kit".

I scanned the pages and rearranged the instructions as I have accumstomed myself in the building of the NGG16 and AD60.

The manual is available in PDF-form.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license

 

De kit van de NS3300 is best al wel oud. Er is geen datum te vinden maar de druk is van ruim voor het computertijdperk met zijn typemachineschrift en handgeschreven teksten bij de tekeningen. Bij mijn beste weten is de kit ook al weer twintig jaar uit productie.

De handleiding van DJH is de naam nauwelijks waard. Het is duidelijk een eenvoudige folder uit de vroege tijd van het kitbouwen toen fabrikanten er nog mee weg konden komen nauwelijks meer te schrijven dan "Tot ziens en succes".

Ik heb alle pagina's ingescand en de instructies herschikt zoals ik inmiddels gewoon ben geraakt met de bouw van de NGG16 en AD60. De handleiding is beschikbaar in PDF vorm.

Dit bestand is gelicenseerd onder de Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands licentie